Oświadczenie o objęciu opieką dla POZ

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r.

Przeznaczenie oświadczenia:
Plik z oświadczeniem jest dedykowany dla świadczeniodawców chcących podjąć współpracę z firmą Mednar.